Turne në fabrikë

Ekrani i prodhimit

Kompania-Pamja e jashtme

Pamja e kompanisë

Shtrat prerës1

Shtrati prerës 1

Shtrati prerës2

Shtrati prerës 2

Pëlhurë-magazinë1

Magazina e pëlhurave 1

Pëlhurë-magazinë2

Magazina e pëlhurave 2

Pëlhurë-magazinë3

Magazina e pëlhurave 3

produkt i perfunduar

Produkt i perfunduar

Paketimi

Paketimi

Qepje1

Qepje1

Qepje2

Qepje2

Gërshetimi1

Gërshetimi1

Gërshetimi2

Gërshetimi2

Gërshetimi3

Gërshetimi3